My Way

My Way標籤文章,共有1則My Way相關文章

亞曼尼週年慶香民必收! 隨著純淨白花的清恬氣息,輕踏青檸遼原感受清新自在、溫潤木質散發柔美暖香。以【MY WAY淡香精】3款香調,定調迷人魅力!
香氛
8 months ago

亞曼尼週年慶香民必收! 隨著純淨白花的清恬氣息,輕踏青檸遼原感受清新自在、溫潤木質散發柔美暖香。以【MY WAY淡香精】3款香調,定調迷人魅力!

【MY WAY淡香精 晨露清新版】是MY WAY家族裡最清澈的氣息,以經典的白色橙花為基底,率先透過...